zatvori

SOLARNO GREJANJE

Svi stručnjaci u oblasti solarne enegije, za geografski položaj Srbije, kažu da je dosta povoljan za upotrebu solarnih sistema.

Kod nas se solarna energija najviše koristi za pripremu potrošne sanitarne vode. Oblast primene je naravno mnogo veći.

Solarna energija je energija·sunčevog·zračenja koju primećujemo u obliku svetla i toplote kojom nas naša zvezda svakodnevno obasipa. To je besplatna, pre svega cista energija sa nultom emisijom CO2.

Najjednostavniji način je sakupljanje toplotne energije, pomoću·solarnih kolektora,·koji odaju toplotu fluidu koji se može koristiti za grejanje tople vode za domaćinstvo,bazene i eventualno podno grejanje. Za naše geografsko podrucije može se reći da je dosta pogodno za korišćenje solarne energije. Solarni stepen pokrivenosti za potrošnu toplu vodu iznosi 60% godišnjih potreba objekta. Oko 2300W/h je snaga koju dobijemo iz Sunca u periodu od Aprila do Septembra.

Osnovne komponente sistema su:

  • Akumulacioni bojler - bivalentni ili multivalentni, zapremijne od 100l do 1000 l.
  • Solarni kolektori - pločasti ili vakumski.
  • Solarna stanica.

Naviše su u upotrebi zatvoreni sistemi za solarno grejanje sanitarne vode, koji se sastoje iz primarnog i sekundarnog instalacionog kruga.

Primarni krug je solarni sistem koji se sastoji od solarnih kolektora i dodatnih komponenti.

Sekundarni krug koristi se za zagrevanje sanitarne vode preko sistema centralnog grejanja.

Prednosti ovakvog sistema su veoma velike. Eliminiše se postojanje više zasebnih bojlera u Vašem domaćinstvu i stičete mogućnost da za vreme zimskog perioda vaš solarni bojler možete zagrevati preko sistema centralnog grejanja ili električnom energijom. Sam rad sistema je potpuno automatizovan, i ceo sistem kontrolise posebna automatika.

Period isplativosti najviše zavisi od upotrebe samog sistema, ali u proseku za našu zemlju je oko 7 godina. Solarni sistem je veoma ekonomičan način grejanja.

SA ŽELJOM DA SE SOLARNA ENERGIJA U SRBIJI SVE VIŠE KORISTI, NAŠIM KLIJENTIMA OMOGUĆAVAMO POPUST NA CELOKUPNI MATERIJAL ZA SOLARNE SISTEME.

s